avangard-pressa.ru

A. C V - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий - Психология

B. C VII - C VIII; м'язово-шкiрний, променевий

C. C VII - T I; м'язово-шкiрний, променевий

D. C IV - C VI; променевий

E. C V - C VIII; серединний, променевий

Вопрос 195

Яку назву має частина спинного мозку з парою переднiх i заднiх корiнцiв?

A. Метамер

B. Сегмент

C. Вiддiл

D. Центр

E. Ядро

Вопрос 196

Скiльки сегментiв мiстить в собi спинний мозок?

A. 21

B. 27

C. 31

D. 35

E. 37

Вопрос 197

Якi провiдниковi шляхи спинного мозку є руховими?

A. Пiрамiдний, Монакова, Голя i Бурдаха, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

B. Кортико-спинальний, рубро-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

C. Монакова, спино-церебелярний, кортико-спинальний, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

D. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, Флексiга i Говерса, вестибуло-спинальний, текто-спинальний

E. Пiрамiдний, Монакова, вестибуло-спинальний, текто-спинальний, ретикуло-спинальний

Вопрос 198

Яку назву мають явища, що виникають внаслiдок "половинного" пошкодження спинного мозку (порушення рухiв на боцi травми, больової i температурної чутливостi - на протилежному, пропрiоцептивної i тактильної чутливостi - частково з обох)?

A. Синдром Броун-Секара

B. Зони Захар'їна-Геда

C. Закон Бела-Мажандi

D. Домiнанта Ухтомського

E. Гальмування Сєченова

Вопрос 199

Де розташованi центри колiнних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L II, стегновий

C. T VII - T XII, стегновий

D. I - S III, м'язово-шкiрний

E. С V - C VIII, серединний

Вопрос 200

Де розташованi центри рефлексу з ахiллового сухожилка i якi нерви причетнi до його здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L III, стегновий

C. T VII - T XII, стегновий

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

Вопрос 201

Де розташованi центри черевних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L I - L III, стегновий

C. T VII - T XII, мiжребернi

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

Вопрос 202

Де розташованi центри пiдошовних рефлексiв i якi нерви причетнi до їх здiйснення?

A. L III - L IV, стегновий

B. L V - S I, сiдничний

C. T VII - T XII, мiжребернi

D. S I - S II, великогомiлковий

E. С V - C VIII, серединний

Вопрос 203

При патологоанатомічному дослідженні спинного мозку чоловіка 70 років вияв-лені деструкція і зменшення кількості клітин ядер передніх рогів у шийному й грудному відділах. Які функції були порушені пр житті?