avangard-pressa.ru

А, b, h – параметри приміщення, м. - Технологии

Таблиця 4.

Густина повітря при різних температурах і тисках

Температура, °C Густина сухого повітря при атмосферному тиску в мм рт. ст., кг/м3 Температура, °C Густина сухого повітря при атмосферному тиску в мм рт. ст., кг/м3 –25 1,424 1,393 +10 1,248 1,223 –20 1,396 1,366 +15 1,226 1,202 –15 1,368 1,341 +20 1,205 1,181 –10 1,342 1,316 +25 1,185 1,162 –5 1,317 1,291 +30 1,165 1,141 1,293 1,267 +35 1,146 1,123 +5 1,270 1,244 +40 1,128 1,106

Таблиця 5.

Значення питомої потужності pп загального рівномірного освітлення при використанні світильників з люмінісцентними лампами

Висота підвісу світильника, м Площа приміщення, м2 Значення питомої потужності Нормована освітленість, лк 2 – 3 10 – 15 15 – 25 25 – 50 50 – 150 150 – 300 7,5 6,4 5,4 4,4 3,9 3,5 10,2 8,5 7,2 5,9 5,2 4,7 15,2 12,8 10,8 8,8 7,6 7,0 20,5 17,0 14,4 11,8 10,4 9,3 30,0 25,5 21,5 17,5 15,2 14,0 3 – 4 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 120 120 – 300 10,4 8,8 7,5 6,4 5,3 4,3 3,6 13,8 11,8 10,0 8,5 7,0 5,8 4,9 21,0 17,6 15,0 12,8 10,6 8,7 7,3 27,6 23,5 20,0 17,0 14,0 11,6 9,7 42,0 35,0 30,0 25,5 21,0 17,4 14,6 4 – 6 10 – 17 17 – 25 25 – 35 35 – 80 80 – 150 150 – 400 13,9 11,3 9,7 8,2 5,8 4,7 18,5 15,0 13,0 11,0 7,8 6,3 28,0 22,5 19,4 16,5 11,6 9,4 37,0 30,0 26,0 22,0 15,6 12,6 55,0 45,0 39,0 33,0 23,0 18,8

Таблиця 6.

Значення питомої потужності pп загального рівномірного освітлення при використанні світильників з лампами розжарювання

Висота підвісу світильника, м Площа приміщення, м2 Значення питомої потужності Нормована освітленість, лк 2 – 3 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 120 24,0 21,2 20,0 17,3 14,8 39,0 34,5 28,0 24,0 20,5 43,0 38,0 36,0 31,0 26,5 57,0 412,4 40,0 43,0 37,0 74,1 65,6 63,1 55,6 48,5 3 – 4 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 120 29,5 23,5 20,5 17,7 15,3 40,0 34,0 29,0 25,0 21,0 48,0 41,0 36,0 31,4 25,5 72,0 63,0 54,0 45,0 38,0 93,4 81,8 71,0 58,4 49,3 4 – 6 10 – 15 15 – 20 20 – 30 30 – 50 50 – 120 35,4 30,1 25,6 22,1 18,6 47,6 40,4 34,5 29,7 25,0 56,6 48,1 41,0 35,4 29,7 84,2 71,6 61,0 52,6 44,2 108,3 92,1 78,5 67,7 56,9

Розрахунок повітрообміну за вологовиділенням

У повітря виробничих приміщень може надходити волога внаслідок виробничих процесів від технологічного обладнання та від працюючих людей (випаровування поту, видихання повітря). За гігієнічними нормами вологість не повинна перевищувати 75% в холодний період року, а в теплий – залежно від температури повітря (див. табл. 7).

Під час виділення у приміщенні надлишкової вологи кількість припливного повітря визначають за формулою:

, де (3)

L – об’єм повітря, необхідний для зниження відносної вологості до вимог ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99, м3/год;

∑m – сумарна кількість надлишкової вологи вприміщенні, г/год, причому:

∑m = n ∙ W,

n – кількість працюючих; W – кількість вологи, яку виділяє організм людини протягом години, г/год (див. табл. 8);

r – густина повітря при температурі приміщення, кг/м3 (див. табл. 4);

dвн, dзовн – вміст вологи відповідно у внутрішньому та зовнішньому повітрі при заданій температурі (абсолютна вологість), у грамах на 1 кг сухого повітря г/кг, причому:

,

Де

jвн і jзовн – відносна вологість відповідно внутрішнього та зовнішнього повітря, %;

рнас (або dмакс

)

– максимальний вміст вологи у повітрі при заданій температурі, г/кг (див. табл. 9)

Таблиця 7.

Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень (витяг з ДСН 3.3.6.042-99)

Період року Категорія робіт Температура повітря Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/сек Холодний період року Легка Iа 22 – 24 40 – 60 0,1 Легка Iб 21 – 23 40 – 60 0,1 Середньої важкості IIа 19 – 21 40 – 60 0,2 Середньої важкості IIб 17 – 19 40 – 60 0,2 Важка III 16 – 18 40 – 60 0,3 Теплий період року Легка Iа 23 – 25 40 – 60 0,1 Легка Iб 22 – 24 40 – 60 0,2 Середньої важкості IIа 21 – 23 40 – 60 0,3 Середньої важкості IIб 20 - 22 40 – 60 0,3 Важка III 18 – 20 40 – 60 0,4

Таблиця 8.

Виділення вологи та тепла людиною при виконанні роботи

Характер роботи Температура, °С Тепловиділення, Вт Вологовиділення W, г/год Стан спокою Легка робота Середньої важкості Важкі роботи

Таблиця 9.

Максимальний вміст вологи в повітрі

dмакс

при нормальному атмосферному тиску

Температура, °С Максимальний вміст вологи у повітрі dмакс, г/кг Парціальний тиск водяної пари, мм рт. ст. –15 1,1 1,400 –10 1,7 2,093 –5 2,6 3,113 3,8 4,600 5,4 6,534 7,5 9,165 10,5 12,699 14,4 17,391 19,5 23,550 20,3 31,548 35.0 41,827 46.3 54,906